היא גונחת כמו מטורפת בזמן שהוא טוחן אותה

היא גונחת כמו מטורפת בזמן שהוא טוחן אותה